TSFS 2016:5
Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar

Dessa föreskrifter gäller för produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:5

I kraft 2016-03-01. PDF 614 kB

Ändringar

TSFS 2019:46

I kraft 2019-06-01. PDF 124 kB.

Ändr. 3 kap. 13 §.