TSFS 2015:34
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg

Författningen upphävd 2021-01-22 genom TSFS 2021:2

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen(2004:519) för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2015:34

I kraft 2015-07-01. PDF 33 kB

Ändringar

TSFS 2016:31

I kraft 2016-08-01. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2021:2

I kraft 2021-01-22. PDF 98 kB.

Upph. TSFS 2015:34.