TSFS 2020:10
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:10) om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2021-02-01 genom TSFS 2021:7

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:10

I kraft 2020-02-01. PDF 1654 kB

Ändringar

TSFS 2020:14

I kraft 2020-03-01. PDF 321 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:15

I kraft 2020-04-01. PDF 314 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:24

I kraft 2020-05-01. PDF 325 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:41

I kraft 2020-06-01. PDF 299 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:49

I kraft 2020-07-01. PDF 318 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:54

I kraft 2020-08-01. PDF 289 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:56

I kraft 2020-09-01. PDF 295 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:65

I kraft 2020-10-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:72

I kraft 2020-11-01. PDF 181 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:84

I kraft 2020-12-01. PDF 133 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2020:95

I kraft 2021-01-01. PDF 132 kB.

Ändr. bilaga.