TSFS 2017:54
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:54

I kraft 2017-05-26. PDF 6162 kB

Ändringar

TSFS 2018:46

I kraft 2018-05-20. PDF 697 kB.

Upph. 8 kap. 7 och 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 8 och 23 §§, 3 kap. 6, 9 och 10 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1–6 §§ samt bilaga 1 och 3; ny 2 kap. 8 a §; allmänna råd.

TSFS 2018:91

I kraft 2019-06-15. PDF 107 kB.

Ändr. 5 kap. 1 §.

TSFS 2020:39

I kraft 2020-06-01. PDF 4356 kB.

Upph. bilaga 1-3 och 8; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 9 och 12 §§, 3 kap. 8 § och 7 kap. 4 §; ny. 1 kap. 1 a § och bilaga 1-3, 8 och 10.

TSFS 2020:53

I kraft 2020-07-15. PDF 356 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:17

I kraft 2021-10-01. PDF 279 kB.

Ändr. bilaga 2.

TSFS 2021:37

I kraft 2021-09-01. PDF 158 kB.

Ändr. 1 kap. 1 a §, 2 kap. 4 och 5 §§ samt bilaga 1; nya 1 kap. 3–6 §§.

TSFS 2021:58

I kraft 2021-10-01. PDF 214 kB.

Ändr. 1 kap. 1 § och bilaga 5.

TSFS 2022:84

I kraft 2023-05-20. PDF 156 kB.

Ändr. 1 kap 2 § och bilaga 1.

TSFS 2022:93

I kraft 2023-05-21. PDF 218 kB.

Ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 § och bilaga 1.