LFS 2008:53
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om användning av Stockholm-Bromma Airport och fördelning av trafik mellan Stockholm-Bromma Airport och Stockholm-Arlanda Airport

Författningen upphävd 2015-09-30 genom TSFS 2015:41

Dessa föreskrifter ska tillämpas i fråga om användningen av Stockholm-Bromma Airport och fördelning av trafik mellan Stockholm-Bromma Airport och Stockholm-Arlanda Airport.

Grundform

LFS 2008:53

I kraft 2009-01-01. PDF 26 kB

Ändringar

TSFS 2015:41

I kraft 2015-09-30. PDF 18 kB.

Upph. LFS 2008:53.