TSFS 2014:81
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för fraktagenter, postoperatörer och kända avsändare

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som en fraktagent ska uppfylla för att kunna bli en säkerhetsgodkänd fraktagent och kunna hantera flygfrakt som kan lastas direkt ombord på ett luftfartyg. Det innebär bland annat att åtgärder vidtas vad gäller tillträdesskydd, övervakning och säkerhetskontroll av frakt.

Grundform

TSFS 2014:81

I kraft 2014-12-15. PDF 528 kB