TSFS 2014:80
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid cateringföretag

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2016:1

Föreskrifterna innehåller de krav som ett cateringföretag ska uppfylla för att kunna bli ett säkerhetsgodkänt cateringföretag och kunna leverera catering som kan lastas direkt ombord på ett luftfartyg. Det innebär bland annat att åtgärder vidtas vad gäller tillträdesskydd, övervakning och säkerhetskontroll av leveranser.

Grundform

TSFS 2014:80

I kraft 2014-12-15. PDF 351 kB