TSFS 2014:71
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Författningen upphävd 2020-12-03 genom TSFS 2020:59

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om trafikregler som kompletterar kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (SERA-förordningen).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:71

I kraft 2014-12-04. PDF 322 kB

Ändringar

TSFS 2014:94

I kraft 2014-12-04. PDF 24 kB.

Ändr. 3 kap. 1 och 2 §§; ny 2 kap. 26 a § och 3 kap. 1 a §.

TSFS 2019:94

I kraft 2019-10-01. PDF 290 kB.

Ny 2 kap. 25 a-c §§ och ny rubrik närmast före 2 kap. 25 a §.

Rättelser

TSFS 2014:94

PDF 24 kB.

Rättelsen avser att omräkningen från fot till meter i 3 kap. 1, 1 a och 2 §§ har ändrats till 900 respektive 300 meter.