TSFS 2012:6
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Författningen upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:34

Dessa föreskrifter ska tillämpas när flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart utövas. Paragrafer märkta med [M] är tillämpliga endast när flygtrafikledningstjänst utövas för militär luftfart inbördes, som flyger enligt militär färdplan (FPL/OAT).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:6

I kraft 2012-03-15. PDF 306 kB

Ändringar

TSFS 2013:7

I kraft 2013-05-03. PDF 36 kB.

Ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 15 och 33 §§ och 5 kap. 16 och 17 §§.

TSFS 2014:69

I kraft 2014-12-04. PDF 31 kB.

Ändr. 5 kap. 17 §; ny 4 kap. 50 a § och rubrik.

TSFS 2015:8

I kraft 2015-03-07. PDF 18 kB.

Ändr. ikraftträdande.

Rättelser

TSFS 2015:8

PDF 19 kB.

Rättelsen avser rubrik, ingress och ikraftträdandebestämmelsen av ändringen.