TSFS 2014:61
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande räddningsenheter

Dessa föreskrifter gäller när en operatör utövar verksamhet med flygande SAR-enheter (Search And Rescue: efterforskning, lokalisering och undsättning) i Sverige.

Grundform

TSFS 2014:61

I kraft 2014-11-01. PDF 241 kB