TSVFS 1987:12 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om undantag för näringsidkare från lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera (nyttoparkeringstillstånd)

Ändringar

TSFS 2014:57

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Upph. TSVFS 1987:12.