LFS 2007:33
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om privatflygning med bemannad varmluftsballong

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid privatflygning med varmluftsballong i svenskt luftrum med svenskregistrerade varmluftsballonger. Vid privatflygning utomlands ska föreskrifterna tillämpas vid flygning med svenskregistrerade varmluftsballonger, om inte annat är fastställt eller motsägs av gällande rätt i den staten. Dessa föreskrifter gäller i tillämpliga delar även då ballongen används som förankrad ballong.

Grundform

LFS 2007:33

I kraft 2007-10-01. PDF 52 kB

Ändringar

TSFS 2014:40

I kraft 2014-07-01. PDF 25 kB.

Ändr. 34 §.