TSFS 2014:34
Transportstyrelsens föreskrifter om flyghandbok och checklista för luftfartyg

Dessa föreskrifter gäller innehåller regler om flyghandbok och checklista för luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Grundform

TSFS 2014:34

I kraft 2014-07-01. PDF 41 kB