TSFS 2014:31
Transportstyrelsens föreskrifter om största tillåten längd på ledbussar i Malmö

Föreskrifterna innehåller längdvillkor för att ledbuss med mer än en led ska få föras på andra vägar än enskilda inom Malmö kommun.

Grundform

TSFS 2014:31

I kraft 2014-06-15. PDF 19 kB