TSFS 2010:64
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid cateringföretag

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:80

Dessa föreskrifter innehåller villkor för säkerhetsgodkännande av cateringföretag som levererar mat, dryck och andra förnödenheter för användning ombord till flygföretag som omfattas av kraven i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag eller Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid utländska flygföretag. Med ett cateringföretag avses i dessa föreskrifter ett företag som tillhandahåller full catering, dvs. mat, dryck, skattefria varor och andra förnödenheter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:64

I kraft 2010-04-29. PDF 114 kB

Ändringar

TSFS 2012:125

I kraft 2012-12-14. PDF 109 kB.

Ändr. 10, 17, 20–22 §§ samt bilaga 1 och 2; ny 24 a §.

TSFS 2014:25

I kraft 2014-05-30. PDF 114 kB.

Ändr. 19, 21 och 27–29 §§.