TSFS 2010:59
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd vid svenska flygföretag

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:82

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av flygföretag vid kommersiell trafik med luftfartyg vars maximala startmassa är 10 ton eller högre och där biljetter finns tillgängliga för allmänheten, eller kommersiella transporter av frakt och post med luftfartyg vars maximala startmassa är 15 ton eller högre, med undantag för charter för eget bruk, med luftfartyg vars maximala startmassa är högst 45,5 ton.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:59

I kraft 2010-04-29. PDF 151 kB

Ändringar

TSFS 2011:112

I kraft 2012-02-01. PDF 160 kB.

Ändr. 6, 62, 67, 68 och 74 §§.

TSFS 2012:121

I kraft 2012-12-14. PDF 154 kB.

Upph. 41 §; ändr. 6, 11, 27, 37, 50, 59, 71, 76–78 och 82 §§ samt bilaga 2; ny 33 a §.

TSFS 2014:22

I kraft 2014-05-30. PDF 157 kB.

Upph. 16 och 33 a §§; ändr. 1–3, 6, 22, 33–35, 61, 77, 79, 86–88 §§ och bilaga 2; ny 41 §.