TSFS 2010:57
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid flygplatser

Författningen upphävd 2014-12-15 genom TSFS 2014:84

Dessa föreskrifter gäller luftfartsskydd och ska tillämpas av en flygplatsoperatör som driver en flygplats med kommersiell trafik med flygplan vars maximala startmassa är 10 ton eller högre och som har fler än åtta tidtabellslagda avgångar per dygn eller två eller fler avgångar som är tidtabellslagda samtidigt.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:57

I kraft 2010-04-29. PDF 170 kB

Ändringar

TSFS 2012:117

I kraft 2012-12-14. PDF 177 kB.

Upph. 46 §; ändr. författningsrubriken, 9, 25–27, 33, 38, 45, 50, 54, 56, 59, 65, 73, 77, 84–87 och 101 §§ samt bilagan; nya 25 a, 70 a, 70 b, 84 a och 87 a §§; allmänna råd.

TSFS 2013:101

I kraft 2014-01-31. PDF 137 kB.

Ändr. 4, 76 och 77 §§; nya 76 a och 77 a §§.

TSFS 2014:20

I kraft 2014-05-30. PDF 191 kB.

Ändr. 4, 32, 33, 38, 39, 56, 59, 66, 70 b, 77 a, 82, 84, 86, 98–100 §§ och bilagan; nya 10 a och 84 b §§ och beslutar allmänna råd.