TSFS 2010:29
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:25

Författningen innehåller krav på räddningstjänst vid flygplats och ska tillämpas vid drift av certifierade flygplatser med instrumentinflygningsprocedur(er), med undantag för flygplatser som endast är avsedda för helikopterverksamhet. Föreskrifterna ska även tillämpas av den som avser att bedriva utbildning för personal som ska utöva räddningstjänst på certifierade flygplatser. Att tillhandahålla räddningstjänst innebär att räddningstjänsten ska vara beredd att inom fastställda tider kunna genomföra en insats för att rädda liv vid en luftfartsolycka som inträffar inom flygplatsen eller i dess närhet. Storleken på insatsstyrkan och hur mycket släckmedel som ska kunna påföras avgörs av storleken på de luftfartyg som använder flygplatsen. Typen av flygning är också avgörande i viss mån.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:29

I kraft 2010-07-01. PDF 87 kB

Ändringar

TSFS 2010:114

I kraft 2010-07-01. PDF 175 kB.

Ändr. 1, 3, 5 och 7 §§.

TSFS 2014:148

I kraft 2015-01-15. PDF 147 kB.

Ändr. 2 och 5 §§.