TSFS 2010:112
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:63

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden som anges i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Vidare finns bestämmelser om avgifter i anslutning till förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:112

I kraft 2010-09-01. PDF 308 kB

Ändringar

TSFS 2010:124

I kraft 2010-09-01. PDF 19 kB.

Ändr. 13 kap. 19 §.

TSFS 2010:188

I kraft 2011-01-01. PDF 24 kB.

Upph. 3 kap. 20 §, 5 kap. 13 och 14 §§ samt 6 kap. 4 § och 23 §; rubrikerna närmast före 3 kap. 20 § och 6 kap. 4 § utgår; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 5 och 7 §§ samt 12 kap; nya rubriker närmast före 3 kap. 7 § och 6 kap. 5 §.

TSFS 2011:68

I kraft 2011-09-01. PDF 42 kB.

Ändr. 3 kap. 6 och 7 §§, 4 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 5 §, bilaga 1 och rubriken närmast före 2 kap. 10 ; ny 4 kap. 7 a §.

TSFS 2011:69

I kraft 2012-01-01. PDF 53 kB.

I 3 kap. 18 § byts ordet ”Trafikregistret” ut mot ”Transportstyrelsen”; ändr. 4 kap. 6 §.

TSFS 2011:100

I kraft 2012-02-01. PDF 23 kB.

Ändr. 11 kap. 3 §; ny 11 kap. 3 a §.

TSFS 2012:139

I kraft 2013-01-01. PDF 18 kB.

Ändr. 12 kap. 1 §.

TSFS 2013:32

I kraft 2013-09-01. PDF 36 kB.

Upph. 7 kap. 3–5 §§; ändr. rubriken till 7 kap.

TSFS 2013:88

I kraft 2014-01-01. PDF 66 kB.

Upph. 3 kap. 17 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 22 §; ändr. 2 kap. 4, 5 och 22 §§, 3 kap. 14–16 §§, 4 kap. 7 a, § 5 kap. 1–7, 11 och 12 §§, 6 kap. 2, 3, 5, 16, 19 och 20 §§, 11 kap. 3, 3 a och 4 §§, rubriken närmast före 3 kap. 14 § och bilaga 1.

TSFS 2014:133

I kraft 2015-01-01. PDF 37 kB.

Ändr. 2 kap. 6 § och bilaga 1.

TSFS 2015:11

I kraft 2015-04-01. PDF 64 kB.

Ändr. 4 kap. 7 a § och bilaga 1.