JvSFS 2008:6
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:127

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2008:6

I kraft 2008-09-01. PDF 227 kB

Ändringar

TSFS 2014:127

I kraft 2015-01-01. PDF 108 kB.

Upph. JvSFS 2008:6.