TSFS 2014:55
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Författningen upphävd 2016-01-01 genom TSFS 2015:45

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom sjöfartsområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:55

I kraft 2015-01-01. PDF 499 kB

Ändringar

TSFS 2014:123

I kraft 2015-01-01. PDF 27 kB.

Ändr. 5 kap. 14 §.

TSFS 2015:5

I kraft 2015-02-16. PDF 26 kB.

Upph. punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.