SJÖFS 2004:25 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder

Ändringar

TSFS 2014:108

I kraft 2014-12-16. PDF 27 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:69

I kraft 2018-10-07. PDF 104 kB.

Ändr. 1 §.