SJÖFS 1973:9 Sjöfartsverkets kungörelse om lyftinrättningar på fartyg

Ändringar

TSFS 2014:101

I kraft 2014-12-16. PDF 61 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:64

I kraft 2018-10-07. PDF 105 kB.

Ändr. 1 §.