TSFS 2014:10
Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullssystem

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 5 och 23 §§ lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:10

I kraft 2014-03-01. PDF 83 kB

Ändringar

TSFS 2022:67

I kraft 2022-07-01. PDF 111 kB.

Upph. 5 och 7 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 1 §.