TSFS 2022:37
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering och märkning av järnvägsfordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om uppgiftslämnande för de register över fordon som avses i 5 kap. 11 § järnvägstekniklagen (2022:366) och i 3 kap. 8 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem samt bestämmelser om märkning av fordon som avses i 4 kap. 12 § järnvägstekniklagen och i 3 kap. 9 § lagen om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:37

I kraft 2022-06-01. PDF 128 kB