TSFS 2018:60
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i inlandssjöfart

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utformning, utrustning, användning, certifiering och besiktning av farkoster som används till sjöfart på inre vattenvägar.

Grundform

TSFS 2018:60

I kraft 2018-10-07. PDF 347 kB