TSFS 2017:120
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Författningen upphävd 2020-02-01 genom TSFS 2020:10

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:120

I kraft 2018-01-01. PDF 1419 kB

Ändringar

TSFS 2018:3

I kraft 2018-02-01. PDF 159 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:11

I kraft 2018-03-01. PDF 163 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:39

I kraft 2018-04-01. PDF 174 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:43

I kraft 2018-05-01. PDF 315 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:50

I kraft 2018-06-01. PDF 339 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:52

I kraft 2018-07-01. PDF 184 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:54

I kraft 2018-08-01. PDF 161 kB.

Ändr. Bilagan

TSFS 2018:55

I kraft 2018-09-01. PDF 285 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:87

I kraft 2018-11-01. PDF 1522 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2018:94

I kraft 2018-12-01. PDF 198 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:100

I kraft 2019-01-01. PDF 205 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:3

I kraft 2019-02-01. PDF 171 kB.

Ändr. bilaga.

TSFS 2019:16

I kraft 2019-03-01. PDF 331 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:35

I kraft 2019-04-01. PDF 309 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:43

I kraft 2019-05-01. PDF 288 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:48

I kraft 2019-06-01. PDF 525 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:67

I kraft 2019-07-01. PDF 305 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:75

I kraft 2019-08-01. PDF 299 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:99

I kraft 2019-10-01. PDF 508 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:107

I kraft 2019-11-01. PDF 314 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:118

I kraft 2019-12-01. PDF 312 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:142

I kraft 2020-01-01. PDF 309 kB.

Ändr. bilagan.