TSFS 2014:96
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

Författningen upphävd 2018-10-07 genom TSFS 2018:60

Föreskrifterna innehåller de tekniska krav på konstruktion och utrustning som gäller för fartyg som trafikerar inre vattenvägar.

Grundform

TSFS 2014:96

I kraft 2014-12-16. PDF 235 kB