TSFS 2011:70
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om alkolås och krav på leverantör av alkolås för den som har körkort med villkor om alkolås.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:70

I kraft 2011-10-01. PDF 118 kB

Ändringar

TSFS 2014:73

I kraft 2015-01-01. PDF 73 kB.

Ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3, 4, 7 och 11 §§ och 4 kap. 8 §.

TSFS 2016:35

I kraft 2016-10-01. PDF 242 kB.

Ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 9 §§ och 4 kap. 9 §.

TSFS 2018:8

I kraft 2018-03-01. PDF 198 kB.

Ändr. 1 kap. 3 § och 4 kap. 3 §.