TSFS 2010:81
Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning samt uppsikt över övningskörning i trafikskola

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den skylt som ett fordon enligt körkortsförordningen ska vara försedd med vid övningskörning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:81

I kraft 2010-06-01. PDF 129 kB

Ändringar

TSFS 2016:25

I kraft 2016-07-01. PDF 148 kB.

Ändr. 6 §.

TSFS 2022:73

I kraft 2022-07-15. PDF 99 kB.

Ny. 7 a §.