JvSFS 2006:7
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Drift” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2016-03-01 genom TSFS 2015:77

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Drift” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:7

I kraft 2007-01-02. PDF 72 kB