JvSFS 2006:5
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2008-09-01 genom JvSFS 2008:6

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Rullande materiel” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:5

I kraft 2007-01-02. PDF 78 kB