JvSFS 2006:3
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energiförsörjning” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2008-10-01 genom JvSFS 2008:12

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Energiförsörjning” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:3

I kraft 2007-01-02. PDF 77 kB