JvSFS 2006:2
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Infrastruktur” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2008-07-01 genom JvSFS 2008:3

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Infrastruktur” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2006:2

I kraft 2007-01-02. PDF 77 kB