LFS 2006:24
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i Sverige

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:36

Dessa föreskrifter gäller för rampinspektioner av luftfartyg från tredje land som landar på svenska flygplatser.

Grundform

LFS 2006:24

I kraft 2006-07-01. PDF 31 kB

Ändringar

LFS 2008:52

I kraft 2008-11-20. PDF 93 kB.

Ändr. bilaga 2.

TSFS 2018:36

I kraft 2018-05-01. PDF 102 kB.

Upph. LFS 2006:24.