JvSFS 2008:12
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” för höghastighetståg

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:128

Dessa föreskrifter gäller tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” för höghastighetståg.

Grundform

JvSFS 2008:12

I kraft 2008-10-01. PDF 395 kB

Ändringar

TSFS 2014:128

I kraft 2015-01-01. PDF 103 kB.

Upph. JvSFS 2008:12.