LFS 2005:7
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Driftbestämmelser (BCL-D)

Utbyte av Luftfartsinspektionen, inspektionen, Luftfartsverket, verket och LVF i olika böjningsformer till Luftfartsstyrelsen i motsvarande form.

Grundform

LFS 2005:7

I kraft 2005-07-22. PDF 21 kB