JvSFS 2005:2
Järnvägsstyrelsens föreskrifter om spåranläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur

Författningen upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:30

Dessa föreskrifter innehåller vilka spåranläggningar som inte ska anses som järnvägsinfrastruktur och som därmed faller utanför järnvägslagens tillämpningsområde.

Grundform

JvSFS 2005:2

I kraft 2005-12-01. PDF 64 kB