LFS 1984:4
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 1.8

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:41

Dessa bestämmelser äger tillämpning vid fastställande och redovisning av luftfartygs vikt och balans.

Grundform

LFS 1984:4

I kraft 1984-06-01. PDF 42 kB