LFS 1983:6
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 4.1

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om villkor för utfärdande, förnyelse och utökning av certifikat för flygtekniker samt vad som gäller för taxningstillstånd,

Grundform

LFS 1983:6

I kraft 1983-07-01. PDF 325 kB