TSFS 2018:33
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid registrering av luftfartyg i det svenska luftfartygsregistret och vid anteckning i bihanget till luftfartygsregistret. Föreskrifterna ska även tillämpas vid anmälan om ändringar av uppgifter rörande ett luftfartyg och dess ägare eller brukare (innehavare) samt vid avregistrering av luftfartyg.

Grundform

TSFS 2018:33

I kraft 2018-05-01. PDF 288 kB