TSFS 2014:33
Transportstyrelsens föreskrifter om dokumentationskrav för luftfartyg

Dessa föreskrifter gäller dokumentationskrav för svenskregistrerade luftfartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Grundform

TSFS 2014:33

I kraft 2014-07-01. PDF 32 kB