LFS 1978:5
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart — Materielbestämmelser (BCL-M) 1.1

Författningen upphävd 2014-07-01 genom TSFS 2014:33

Denna författning innehåller en översiktlig sammanställning av de luftvärdighets- miljövärdighets och dokumentationskrav som gäller beträffande luftfartygs luftvärdighet.

Grundform

LFS 1978:5

I kraft 1978-04-01. PDF 38 kB