LFS 1978:10
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart – Materielbestämmelser (BCL-M) 1.4

Författningen upphävd 2018-05-01 genom TSFS 2018:33

Dessa föreskrifter innehåller allmänna bestämmelser om klassificering av luftfartyg.

Grundform

LFS 1978:10

I kraft 1978-08-15. PDF 28 kB