TSFS 2021:44
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartyg av kulturhistoriskt värde

Dessa föreskrifter ska tillämpas när den som äger ett svenskregistrerat luftfartyg (registrerad ägare) eller den som brukar ett svenskregistrerat luftfartyg i ägarens ställe, och detta har registrerats i luftfartygsregistret, (registrerad brukare) ansöker om att få luftfartyget klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde.

Grundform

TSFS 2021:44

I kraft 2021-07-01. PDF 124 kB