TSFS 2016:77
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev

Dessa föreskrifter ska tillämpas när behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev samt medicinskt intyg för detta behörighetsbevis ska utfärdas eller förnyas samt när behörighet som operativ instruktör (OJTI) utfärdas. AFIS står för Aerodrome Flight Information Service, verksamhet med uppgift att bedriva flyginformationstjänst.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:77

I kraft 2016-08-01. PDF 443 kB

Ändringar

TSFS 2018:23

I kraft 2018-04-08. PDF 371 kB.

Ändr. 8, 12, 15 och 22 §§; ny 3 a § och närmast före 3 a § en ny rubr.