TSFS 2010:125
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211), och 3) sådant särskilt läkarutlåtande som krävs enligt 3 kap. 1 § tredje stycket körkortsförordningen (1998:980) för den som under de senaste fem åren före ansökan om körkortstillstånd har fällts till ansvar för grovt rattfylleri.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:125

I kraft 2010-09-01. PDF 399 kB

Ändringar

TSFS 2012:19

I kraft 2012-04-01. PDF 382 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 8 §§, 12 kap. 4, 9-12 och 17-19 §§ och 13 kap. 1-3 §§ samt rubriken till 13 kap.; allmänna råd.

TSFS 2013:2

I kraft 2013-03-01. PDF 193 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 2, 4 och 8 §§, 2 kap. 9 §, 3 kap. 1–3 och 6 §§, 4 kap. 1–3 och 5 §§, 5 kap. 5 och 7 §§, 6 kap. 6–9, 12, 16 och 17 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 7 §, 9 kap. 1–4 §§, 10 kap. 2–5 §§, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1, 9–11, 15–17 och 19 §§, 13 kap. 2, 3 och 6 §§, 14 kap. 6 §, 15 kap. 2 och 7 §§, 16 kap. 1–3 och 8 §§, 17 kap. 3 § och 18 kap. 2 och 4 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 1 och 8 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 7, 16 och 17 §§, 6 kap. 1 och 6 §§, 7 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6 §, 14 kap. 1 och 6 §§ och 15 kap. 2 §; allmänna råd.

TSFS 2015:65

I kraft 2015-12-31. PDF 52 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 och 18 §§, 11 kap. 1 och 4 §§, 12 kap. 10 §, 16 kap. 2, 4 och 6 §§ och 17 kap. 3 §.

TSFS 2016:37

I kraft 2016-07-01. PDF 188 kB.

Upph. 2 kap. 9 §, ändr. 2 kap. 8 och 11 §§.

TSFS 2017:69

I kraft 2017-08-01. PDF 149 kB.

Ändr. 8 kap. 12 och 13 §§.

TSFS 2017:106

I kraft 2018-01-01. PDF 330 kB.

Upph. kap 5.; ändr. 1 kap. 1 och 8 §§, 6 kap. 1, 3 och 14 §§ samt 17 kap. 3 §; ny kap. 5; allmänna råd.

TSFS 2018:9

I kraft 2018-03-01. PDF 104 kB.

Ändr. 12 kap. 9 §.

TSFS 2019:106

I kraft 2019-12-01. PDF 291 kB.

Ändr. 17 kap. 3 §.

TSFS 2020:16

I kraft 2020-05-15. PDF 290 kB.

Ändr. 17 kap. 3 §.

TSFS 2021:62

I kraft 2021-09-15. PDF 102 kB.

Ändr. 18 kap. 1 och 2 §§.

TSFS 2021:67

I kraft 2022-01-01. PDF 272 kB.

Upph. 6 kap.; ändr. 17 kap 3 §; nytt 6 kap. och 1 kap. 4 a §; allmänna råd.

Rättelser

TSFS 2010:125

PDF 76 kB.

Rättelsen avser hänvisningen till 3 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) i 13 kap. 1 § och innebär att hänvisningen har ändrats till tredje stycket.

TSFS 2010:125

PDF 78 kB.

Detta rättelseblad ersätter sidorna 1, 2, 25 och 26. Rättelsen avser 1 kap. 1 § 3, fotnoten samt 13 kap. 4 §.

TSFS 2019:106

PDF 295 kB.

Rättelsen innebär att "perifera hjärtsjukdomar" i 17 kap. 3 § har ändrats till "perifera kärlsjukdomar".