TSFS 2016:102
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Föreskrifterna gäller svenska passagerarfartyg samt utländska passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från svenska hamn och anger vilka ombordvarande som ska registreras och när det ska ske.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:102

I kraft 2016-11-01. PDF 48 kB

Ändringar

TSFS 2019:119

I kraft 2019-12-21. PDF 553 kB.

Ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 och 10 §§.

TSFS 2023:66

I kraft 2023-12-21. PDF 158 kB.

Upph. 7 §; ändr. 1–4, 8 och 9 §§; ny paragraf; 4 a §.