TSFS 2014:52
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn

Dessa föreskrifter gäller användning av bilbälten och vad som gäller vid användning av särskilda skyddsanordningar för barn (bilbarnstolar).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:52

I kraft 2014-09-15. PDF 28 kB

Ändringar

TSFS 2018:51

I kraft 2018-10-01. PDF 275 kB.

Ändr. författningsrubrik och 1 och 2 §§; ny 1 a och 2 a §§ och nya rubriker före 1, 1 a och 2 §§ och de allmänna råden efter 2 a §; allmänna råd.