TSFS 2012:40
Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om riskutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) för behörighet B.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:40

I kraft 2012-07-01. PDF 70 kB

Ändringar

TSFS 2016:15

I kraft 2016-04-15. PDF 19 kB.

Ny 3 kap. 1 a §.

TSFS 2021:75

I kraft 2021-12-01. PDF 101 kB.

Ändr. 4 kap. 11 §.

Rättelser

TSFS 2012:40

PDF 42 kB.

Detta rättelseblad ersätter s. 1 och 2. Rättelsen avser 2 kap. 2 § första stycket 4.